Κινηματογράφος
Παίζουν στις αίθουσες...

Από Πέμπτη 15/02/18 έως Τετάρτη 21/02/18

Από Πέμπτη 8/02/18 έως Τετάρτη 14/02/18

Από Πέμπτη 1/02/18 έως Τετάρτη 7/02/18

Από Πέμπτη 25/01/18 έως Τετάρτη 31/01/18

Από Πέμπτη 18/01/18 έως Τετάρτη 24/01/18

Από Πέμπτη 11/01/18 έως Τετάρτη 17/01/18