Ήθη και έθιμα

Ο αναφανός είναι ένα αγαπημένο έθιμο των Μεσενικολιτών που συνδέεται με τη λειτουργία της Ανάστασης το Πάσχα.

Είναι το έθιμο που αναβιώνει την Δευτέρα του Πάσχα.

Πάρα πολλά ήταν τα ήθη και έθιμα των Παλαμιωτών,

Η τοπική αργιθεάτικη φορεσιά είχε τα χαρακτηριστικά που συναντούμε σ’ ολόκληρη την περιοχή των Θεσσαλικών και Ευρυτανικών Αγράφων.

Την πρώτη Μαρτίου ή στις 21 Μαρτίου, ημέρα της εαρινής ισημερίας,